GDPR

Accept pentru primirea unor newsletters privitor la artiștii aflați în portofoliul Forward Music Agency și GTU, prin aplicația WhatsApp.

TEMEIUL JURIDIC

În conformitate cu dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și în special cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. (a), (f) din RGPD, prin abonarea la newsletterul privitor la artiștii aflați în portofoliul Forward Music Agency, transmis prin aplicația WhatsApp, sunteți de acord cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de către Societatea Forward Music Agency SRL, societate legal înființată și funcționând potrivit legilor din România, având sediul în București, Str. Ghețarilor nr. 2, etaj 2, ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine J40/1976/2014, având cod de identificare fiscală RO 32813150 (denumit în continuare “Operatorul de date”).

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR  

Datele cu caracter personal, respectiv numărul de telefon, ID-ul de utilizator WhatsApp, imaginea de profil, informații privind dispozitivul folosit, precum și mesajele trimise către Operatorul de date de abonare și dezabonare („Datele cu Caracter Personal”), vor fi prelucrate în scopul primirii unor comunicări comerciale în legătură cu produsele, programele și serviciile oferite de către Operatorul de date și vor fi stocate pentru întreaga perioadă în care veți avea calitatea de abonat al newsletterului privitor la artiștii aflați în portofoliul Forward Music Agency și GTU, transmis prin aplicația WhatsApp, respectiv până la retragerea consimțământului de către dumneavoastră.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Aveti posibilitatea de a vă retrage consimțământul de a primi newsletterul privitor la artiștii aflați în portofoliul Forward Music Agency și GTU, transmis prin aplicația WhatsApp, trimițând mesajul „STOP“ către contul de WhatsApp privitor la artiștii aflați în portofoliul Forward Music Agency și GTU de la care ați primit newsletterul. După dezabonare, nu veți mai primi newsletter-ul. Toate datele salvate anterior în temeiul acordului dvs. vor fi șterse. Retragerea consimțământului va fi gratuită și fără niciun fel de consecințe în legătură cu relațiile existente sau viitoare cu Operatorul de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia (acestora).

ALTE DREPTURI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul activităților de prelucrare, Operatorul de date nu va recurge la procese decizionale automate sau la activități de profilare.

În ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operatorul de date, conform celor descrise în prezenta Notă;
b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Operatorul de date a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
d) dreptul la ștergerea datelor;
e) începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
f) începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
g) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
h) dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor;
i) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate; si
j) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar.

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile.