Termeni și Condiții

Utilizare

Forward.ro este deținut și administrat de societatea Forward Music Agency S.R.L., denumit în continuare “www.forward.ro”, având urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 32813150, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1976/2014 și cu sediul în Strada Ghețarilor nr. 2, Loc. București, Romania, email: contact@forward.ro. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, vizitatorul confirmă că a citit, a înțeles și acceptă în totalitate următorii termeni și condiții de utilizare site. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând fără o notificare în prealabil. Vizitatorul site-ului este rugat să recitească aceasta pagină în mod regulat, iar accesul continuu sau utilizarea acestui site dovedește că vizitatorul este de acord cu aceste schimbări.

Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului www.forward.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea www.forward.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fara acordul www.forward.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. www.forward.ro și logo-ul www.forward.ro sunt mărci înregistrate ale www.forward.ro.

www.forward.ro poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.forward.ro.

Utilizarea pe www.forward.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. www.forward.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Exonerarea de răspundere

www.forward.ro nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.forward.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, www.forward.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. www.forward.ro nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe www.forward.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@forward.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunea de recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a www.forward.ro.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.forward.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului www.forward.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.forward.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. www.forward.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.forward.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încat, prin folosirea acestui conținut să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe www.forward.ro, va primi comunicări comerciale din partea www.forward.ro doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. www.forward.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.forward.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe www.forward.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a www.forward.ro și cu utilizarea și prelucrarea de catre www.forward.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul www.forward.ro.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

www.forward.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzator pe www.forward.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Conținutul site-ului

www.forward.ro își rezervă dreptul de a modifica, oricând și oricum, orice secțiune de pe site, potrivit propriei sale opinii, fără a fi obligată să justifice în vreun mod modificările, fără nicio notificare în prealabil și fără a fi obligat să îndeplinească altă formalitate față de vizitatori. Vizitatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a informațiilor oferite de www.forward.ro semnifică acceptarea deplină și necondiționată a modificărilor operate. În orice situație în care vizitatorii au obiecții sau rezerve față de oricare dintre prevederile din prezentul acord, au obligația și dreptul de a înceta utilizarea site-ului.